Maria Fomina jest jedną z pionierek Fusion Bellydance w Ukrainie, dyrektorką Mina Fo Tribal Company, certyfikowaną instruktorką FatChanceBellyDance® z tytułem Siostrzanego Studia FCBD. Specjalizuje się nie tylko w FCBD®Style, ale także Fusion Bellydance i jodze dla tancerek.

Maria Fomina została dwukrotnie nagrodzona Tribal AWARDS 2012 i 2013 za rozwój FCBD Style i Fusion Bellydance w Ukrainie i jest twórczynią największego corocznego międzynarodowego festiwalu TRIBAL WEEKEND w Kijowie.

Dzieliła scenę, współpracowała i uczyła się na intensywnych, warsztatach i prywatnych zajęciach z nauczycielami FatChanceBellyDance® i kilkoma siostrzanymi studiami FCBD®, takimi jak Kae Montgomery, Anita Lalwani, Kristine Adams, Sandi Ball, Wendy Allen, Stefanie Kelly, Carolena Nericcio, Megha Gavin , Devi Mamak, Jenifer Nolan, Super Beth, Jocelyn Noel z Tamarind Tribal; Laurie Martin (Blue Amber Bellydance, USA), Philippa Moirai (Wielka Brytania), Milana (Sirin Tribe, Rosja), Manca Pavli (SLO), Svetlana Dvoretskaya (UJBABA, Rosja), Taisa Jah Surya (Jah Surya DG, Ukraina), Ekaterina Demina, The Siren Society (Polska), Larissa Archer, córka legendarnej Maszy Archer (USA).

W naszej szkole prowadzi regularne zajęcia z Fusion Bellydance (w czwartki o 17:30, zapraszamy) oraz prowadzi warsztaty z FCBD Style (jest znana z swojej techniki na piękny ruch rąk i wolnego dialektu spódnicowego). Maria zawsze dba o każdy najdrobniejszy szczegół pokazu (taniec, muzykę, strój, światła, kontakt z publicznością), tak że każdy występ jest osobnym dziełem sztuki. To prawdziwa artystka i bardzo świadoma performerka.

Maria Fomina is one of the pioneers of Tribal Bellydance in Ukraine, director of Mina Fo Tribal Company, FatChanceBellyDance® Sister Studio and renowned dance teacher specialized not only in FCBD®Style, but also in Tribal Fusion and Yoga for bellydancers.

Maria Fomina was awarded twice at Tribal AWARDS 2012 and 2013 for the development of tribal style in Ukraine and she is the creator of the biggest annual international TRIBAL WEEKEND festival in Kiev, Ukraine.

She shared the stage, collaborated and studied at intensives, workshops and private classes with FatChanceBellyDance® teachers and several FCBD® sister studios, as Kae Montgomery, Anita Lalwani, Kristine Adams, Sandi Ball, Wendy Allen, Stefanie Kelly, Carolena Nericcio, Megha Gavin, Devi Mamak, Jenifer Nolan, Super Beth, Jocelyn Noel of Tamarind Tribal; Laurie Martin (Blue Amber Bellydance, USA), Philippa Moirai (UK), Milana (Sirin Tribe, Russia), Manca Pavli (SLO), Svetlana Dvoretskaya (UJBABA, Russia), Taisa Jah Surya (Jah Surya DG, Ukraine), Ekaterina Demina (Russian Tribal Mafia), The Siren Society (Poland), Larissa Archer, daughter of legendary Masha Archer (USA).

At our school, she teaches regular Fusion Bellydance classes (on Thursdays at 5:30 p.m., we invite you) and conducts FCBD Style workshops (she is known for her beautiful hand movement technique and slow skirt dialect).

Maria always takes care of every smallest detail of the show (dance, music, outfit, lights, contact with the audience), so that each performance is a separate work of art. She is a true artist and a very conscious performer.