Cennik

Zajęcia trwające 60 minut: 30 zł (pojedyncze wejście), karnet miesięczny: 25 zł x liczba tygodni w danym miesiącu

Zajęcia trwające 75 minut: 35 zł (pojedyncze wejście), karnet miesięczny: 30 zł x liczba tygodni w danym miesiącu

Zajęcia trwające 90 minut: 45 zł (pojedyncze wejście), karnet miesięczny: 37,5 zł x liczba tygodni w danym miesiącu


Kontakt: info@hamsa.edu.pl | 696 694 874 | www.hamsa.edu.pl | Regulamin zajęć i warsztatów


PROMOCJE: (dotyczą karnetów miesięcznych opłacanych w terminie, czyli do 25 dnia poprzedniego miesiąca lub na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć w nowym miesiącu)

Drugi kurs 10 zł taniej!

Trzeci i kolejny kurs 20 zł taniej! 

SUPER PROMOCJA DLA NOWYCH KURSANTEK SZKOŁY: jedno bezpłatne wejście na dowolne zajęcia LUB zniżka 50% na jeden karnet miesięczny dla osób, które będą klientkami naszej szkoły po raz pierwszy!

Cennik warsztatów ustalany jest indywidualnie.

************************************

Honorujemy OK System! Po szczegółowe zasady korzystania, skontaktuj się z OK System. Ewentualne dopłaty do zajęć są uzależnione od rodzaju posiadanego karnetu.
Infolinia OK System: 22 290 80 70

logo-ok-system

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OK SYSTEM

1. Dokonując zapisu na dany kurs, należy zaznaczyć, że na zajęcia będzie się uczęszczało w ramach OK System.
Uwaga: należy upewnić się z OK System, czy dany karnet obejmuje zajęcia w naszej placówce.

2. KAUCJA: kursant wnosi miesięczną kaucję zwrotną za każdy kurs, na który się zapisuje w wysokości: 50 zł (kursy trwające 60 minut) lub 60 zł (kursy trwające 75 minut). W przypadku nieobecności na zajęciach, z kaucji pobierana jest kwota 25 lub 30 zł (odpowiednio dla kursów trwających 60 i 75 minut).

3. DOPŁATY: dopłaty do wejść są uzależnione od zależności od rodzaju Multikarnetu – skontaktuj się z OK System, aby sprawdzić, jaka będzie Twoja dopłata (Infolinia OK System: 22 290 80 70). Dopłaty mogą być wnoszone w gotówce lub pobierane z kaucji w przypadku braku możliwości wniesienia płatności gotówką.

4. Rezygnacja z kursu musi nastąpić drogą mailową na adres info@hamsa.edu.pl na co najmniej 3 dni przed zajęciami. Nie dochowanie tego terminu skutkuje pobraniem opłaty za najbliższe zajęcia kursu.

Copyright 2016 by Hamsa